Studentsamskipnaden i Trondheim

Menyskjermer og oppslagstavler hos SiT

Publy har installert infoskjermer hos Studentsamskipnaden i Trondheim, og disse brukes både som digitale veivisere og for å vise dagens meny i kantinen.

Enkelt å oppdatere med nye tilbud

Med sentralstyrte skjermer fra Publy kan SiT enkelt oppdatere skjermene med tilbud og annen relevant informasjon til studentene. 

Fakta om SiT

  • Stiftet i 1948
  • SiT eier og driver blant annet studentboliger, barnehageplasser, kantiner, trenings- og idrettssentre, og andre servicefunksjoner for studentene

Menyskjermer, oppslagstavler og digitale veivisere

Skjermene brukes både i kantinen, som oppslagstavler og digitale veivisere for studentene

Bidrar til økt trivsel hos studentene

SIT Studentsamskipnaden i Trondheim bidrar til at studentene trives i studiebyen, og at flere ønsker å studere der.
I samarbeid med studentene utvikler de attraktive velferdstilbud samt varer og tjenester som studentene har behov for. SiT er opptatt av engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid mellom studentene og utdanningsinstitusjonene. 

Rask og dynamisk innholdsstyring

SiT er en kunde som virkelig har tatt i bruk bredden av hva Publy Digital Signage kan tilby. De har et tosifret antall skjermer på campus i Trondheim, og der kravene til innhold kan variere mye fra skjerm til skjerm. SiT har innholdsansvarlige som er flinke til å oppdatere hyppig, og som sørger for at innholdet på skjermene derfor blir levende. De har også tatt i bruk flere av Publy sine applikasjoner for å effektivisere prosessen med å lage innhold på plattformen. I Publy-plattformen har de også kunnet opprette mange brukere som kan jobbe i parallell, f. eks. der noen jobber med kantinemenyer, og andre med digital veivisning for studentene. 

En rekke med infoskjermer fra Publy i kantinen.

Publy Digital Signage

Publy er en nettbasert løsning for styring av infoskjerm. Med vår løsning kan du enkelt få vist frem ditt budskap, enten du har én eller mange infoskjermer. Publy er enkelt å bruke og det tar kun et par minutter å komme i gang!

Vil du høre mer om infoskjermer?

Vi er best på Digital Signage

nb_NO
nb_NO