EU kontroll (PKK)

Alle personbiler kalles inn til EU-kontroll (Periodisk kjøretøykontroll) fire år etter førstegangs registrering og deretter annethvert år. Kontrollen er omfattende for å sikre at bilen oppfyller sikkerhets- og miljøkravene som gjelder. Som bileier har du ansvaret for at bilen blir kontrollert og godkjent innen fristen. Eventuelle mangler må utbedres før den blir godkjent. Det lønner seg å ta EU-kontrollen hos oss. Våre mekanikere får en grundig og spesialisert trening før de kvalifiseres til å stille diagnose på, og å utføre en EU kontroll. Vi har egne mekanikere som er spesialisert på EU kontroll og regelverket.

nb_NONorwegian