Infoskjermer i Covid-19

Infoskjermer i Covid-19

Hvis det noen gang var tvil om viktigheten av god og presis kommunikasjon på digitale flater, så har Corona-pandemien bidratt til å bekrefte viktigheten av dette. Nå har det blitt viktigere enn noen gang å kunne oppdatere informasjon på ulike flater uten å måtte forflytte seg mellom lokasjoner, og dette er en av de mest sentrale fordelene ved bruk av infoskjermer. Videre har skjermene spilt en nøkkelrolle i å spre livsviktig informasjon gjennom det siste halvåret, når blant annet supermarkeder, sykehus, apotek og restauranter har måttet fokusere på å kommunisere sikkerhets- og forebyggingstiltak og annen viktig info. Selv aktører som har måttet holde stengt, har kunnet bruke digital signage for å guide forbipasserende til sine nettsteder og dermed forhåpentligvis kunne drive salg selv om den fysiske butikken er stengt. Vi har gjort oss opp noen tanker rundt rollen digital signage vil spille i tiden fremover, og hvilke bransjer som må fokusere ekstra mye på god og fornuftig bruk av skjermene sine mens pandemien pågår.   

 

Skoler og andre offentlige rom

Pandemien har sørget for noen svært inngripende endringer i menneskers hverdagsliv, og et viktig område infoskjermer kan bidra med i så måte er kontinuerlige påminnelser om rutiner og anbefalinger fra helsemyndighetene. Klassiske eksempler er påminnelser om å holde avstand, samt regelmessig håndvask. 

Et langt hyggeligere eksempel som vi har sett både her til lands, og som i dette tilfellet fra England, er en påminnelse om å sette litt ekstra pris på helsearbeiderne som har vært ekstra utsatt.

infoskjerm i covid-19

Men med hendelser som Covid-19 så har virkelig infoskjermer bevist sin verdi når det kommer til å dele budskap med mange mennesker på en effektiv måte, og flere har fått behov for å kunne oppdatere flater for informasjonsdeling uten å måtte være der fysisk. Dette har vist seg spesielt gjeldende innenfor offentlig sektor, der vi har sett en økt etterspørsel. 

 

Sykehus og legekontorer

Sykehus og medisinsk personell er i frontlinjen for å bekjempe pandemien, og det har vært et nærmest overveldende stort behov etter deres tjenester, noe som blant annet har ført til lange ventetider.  God bruk av infoskjermer på disse lokasjonene kan bidra til å vise viktig informasjon rundt smittekontroll, og kan også brukes for å unngå at det samles for mange mennesker i venteområder. Skjermene kan også brukes til å besvare spørsmål som de besøkende typisk sitter med i en slik situasjon, og dermed frigjøre tid for de ansatte slik at de kan fokusere på å utføre mer kritiske oppgaver. Det har også vært en økende etterspørsel etter mindre skjermer som kan brukes som «veivisere» på større bygningsmasser som f. eks sykehus. 

 

Butikker og kjøpesentre

Til tross for at det til tider har vært større nedstenging og begrensede åpningstider, så har folk fortsatt å besøke butikker og kjøpesentre, og infoskjermer kan i disse offentlige rommene brukes til å formidle både Corona-relaterte oppfordringer og spesifikke tilbud på relevante produkter. Påminnelser om å opprettholde trygg avstand fra andre besøkende mens man står i kø, og om å desinfisere hendene for å bidra til å hindre spredning, er noe vi kommer til å fortsette å se mye av.  Skjermer på disse lokasjonene kan også brukes til å gi oppdatert sanntidsinformasjon om varebeholdning eller info om produkter det er økt interesse for, f. eks Antibac eller febermålere. Det har også blitt et vanlig syn med Antibac-stativer med mindre, innebygde skjermer. Disse stasjonene er ofte plassert ved inngangspartier, og er et effektivt blikkfang. Man kan også sørge for å holde kundene oppdatert med de siste nyhetene ved å integrere en RSS-feed, eller en nyhets-applikasjon. Publy tilbyr bl.a. NRK Nyheter som alltid har det siste og viktigste av nyheter i verdensbildet. 

 

Restauranter og kafèer 

Mange restauranter og kafeer har blitt tvunget til å enten legge ned eller begrense seg til å kun drive med hjemlevering i møte med Corona-pandemien. For de spisestedene som har mulighet til å holde åpent for henting og levering, så har infoskjermene blitt brukt til å vise kundene oppdatert informasjon om nye åpningstider, eller betryggende informasjon rundt rutiner for å sikre at de besøkendes måltid blir tilberedt på en sikker måte. Mange restauranter har også måttet slutte å ha fysiske menyer på papir, og her har igjen infoskjermene spilt en vesentlig rolle. 

 

Veien videre

Vi befinner oss i en situasjon preget av usikkerhet, og ingen kan med trygghet si hvor lenge vi må fortsette med de restriksjonene vi har hatt siden mars. Etter at vi hadde en langsiktig positiv trend, så peker de fleste pilene i feil retning i hele Europa og verden nå. Det er mye som tyder på at vi ser på en slags ny normalsituasjon, der annonsører må forholde seg til at Corona har kommet for å bli. Vi tror det er hensiktsmessig å være forberedt på ulike utfall når det kommer til innholdsstrategi, nettopp på grunn av denne usikkerheten. På den ene siden så må man være forberedt på å produsere innhold som er relevant for situasjonen vi er i, men det kan også være fornuftig å forberede kampanjer som vil egne seg for en større grad av gjenåpning.

Vi tror at infoskjermer vil fortsette å være et viktig verktøy når det gjelder å øke bevisstheten rundt bl.a. smitteverntiltak, og i perioder der folk i mindre grad oppholder seg utendørs eller i offentlige rom, så blir kampen om å fange oppmerksomheten til de forbipasserende enda viktigere. God og kreativ bruk av infoskjermer kan bidra til nettopp det. 

 

nb_NO
nb_NO