Datadrevet digital signage

Datadrevet digital signage

Et av de store buzz-ordene fra de siste årene er å jobbe «datadrevet», og enkelte har gått så langt som å si at data er den nye oljen. Alt fra internasjonale konsern til fiskehandleren på hjørnet skal kunne både samle inn, analysere og nyttegjøre seg av data om kundene sine. Men hvilken rolle kan infoskjermer spille i det å jobbe datadrevet, og kan brukere av digital signage bruke data for å skape bedre resultater? Vi mener at svaret er ja, og i denne artikkelen vil vi si litt mer om hvordan.

Forskjellen på en digital infoskjerm og en korktavle blir ikke så stor dersom man viser statiske generiske bilder, og hvis man i tillegg kan bruke data til å gjøre innholdet mer relevant for kunden så vil man bli enda mer treffsikker. Et viktig premiss for å oppnå god effekt med infoskjerm er derfor at man klarer å bruke datainnsamling til å skaffe seg innsikt om kundene. Infoskjermer kan utstyres med sensorer og teknologi som kan samle ulike typer data, som demografi, bevegelsesmønstre, og interaksjon med produkter. Ved å samle inn data om disse emnene kan man begynne å forstå atferdsmønstre. Bevegelsessensorer kan registrere når noen nærmer seg skiltet, hvor lenge de blir værende og når de beveger seg videre. Kameraer kan brukes til å samle anonymisert demografisk informasjon, for eksempel alder og kjønn. Med bildeanalyseteknikker kan man estimere demografisk sammensetning og bruke denne informasjonen til å tilpasse innholdet.

Touchskjermer er en annen kilde til data. Ved å registrere de besøkendes trykk og sveip, kan man samle informasjon om hvilke deler av skjermen som får mest oppmerksomhet. Ved å kombinere data fra disse kildene kan man få en helhetlig forståelse av kundenes behov og preferanser. Dette gir grunnlag for å ta bedre beslutninger om innholdstilpasning og tilbudsstrategi.

Kunde som skal betale i butikk

Tilpasning av innhold

Når man har samlet inn data og fått innsikt i målgruppen, er neste skritt å tilpasse innholdet for å øke relevansen for de besøkende. Det innebærer å levere innhold basert på publikums demografiske profil. Ved å bruke dataene som er samlet inn om alder, kjønn eller andre demografiske faktorer, kan man tilpasse innholdet slik at det appellerer til spesifikke grupper. For eksempel kan man vise kampanjer for ungdomsprodukter til en yngre målgruppe, eller spesifikke produkter til en mannlig eller kvinnelig målgruppe.

En annen tilnærming er å tilpasse innholdet basert på tidspunktet på dagen eller årstiden. Ved å bruke dataanalyse kan man identifisere hvilke typer innhold som fungerer best på ulike tidspunkter. For eksempel kan man vise frokosttilbud om morgenen, lunsjspesialer i 12-tiden og middagsoppskrifter på kvelden. Et annet eksempel kan være å bruke værdata, som f. eks kan minne kundene på dekkskift dersom det er sent på høsten og meldt minusgrader.

Interaksjon med kunder kan også påvirke tilpasningen av innholdet. Infoskjermer som er utstyrt med berøringsskjermer, kan registrere hvilke valg eller handlinger som gjøres. Basert på disse interaksjonene kan man tilpasse innholdet i sanntid og tilby mer relevant informasjon eller produkter. Det er viktig å merke seg at tilpasning av innhold bør være basert på etiske prinsipper. Personvern må alltid tas hensyn til, og dataene bør behandles i samsvar med gjeldende lover og regler.

Gjort på riktig måte, kan man skape en mer personlig og relevant opplevelse for kundene med tilpasset innhold. Dette kan bidra til å øke engasjementet, oppnå bedre resultater og bygge et sterkt forhold mellom merkevaren og målgruppen.

 

kunde som kjøper kaffe ved hjelp av smart infoskjerm

A/B-testing og iterasjon

En annen viktig del av det datadrevne arbeidet med digital signage er å utføre A/B-testing, og gjøre iterasjoner basert på funnene. A/B-testing innebærer å teste ulike budskap opp mot antatt tilsvarende målgrupper for å se hva som gir best effekt. For eksempel, hvis du oppdager at en bestemt versjon av innholdet fikk betydelig høyere engasjement eller konverteringsrate, kan du ta elementene fra denne versjonen og implementere de i det endelige innholdet. På samme måte kan du også identifisere og fjerne elementer som ikke oppnådde ønsket resultat.

Det viktige med A/B-testing og iterasjon er at det er en kontinuerlig prosess. Når du har gjort justeringer basert på første runde av testing, kan du fortsette å teste og evaluere nye varianter for ytterligere forbedringer. Dette gjør at du kan tilpasse innholdet ditt i tråd med kundenes preferanser og oppnå best mulig effekt. Det er også viktig å merke seg at A/B-testing og iterasjon bør være basert på klare mål og relevante KPI-er (Key Performance Indicators). Ved å definere klare mål for din digitale signage-kampanje og identifisere de mest relevante KPI-ene, kan du måle og vurdere effekten av ulike varianter av innholdet på en mer objektiv måte.

Å jobbe datadrevet med digital signage kan være helt avgjørende for å oppnå ønskede resultater og engasjere kundebasen på en bedre måte. Ved å samle og analysere data, tilpasse innholdet og kontinuerlig optimalisere gjennom testing og iterasjon, kan du levere en mer personlig og relevant opplevelse. En datadrevet tilnærming gjør det mulig å ta beslutninger basert på innsikt, og tilpasse innholdet for å oppnå best mulig effekt av digital signage. Trenger du råd eller hjelp om hvordan du bedre kan utnytte deg av kundedata på dine infoskjermer, kontakt oss!

 

 

nb_NO
nb_NO