En bedrift med mange avdelinger og kontorer kan ofte oppleve utfordringer med å distribuere informasjon internt til ansatte. Ved bruk av...