5 tips til bruk av digital signage i intern kommunikasjon

En bedrift med mange avdelinger og kontorer kan ofte oppleve utfordringer med å distribuere informasjon internt til ansatte. Ved bruk av informasjonsskjermer i egne lokaler får man muligheten til å vise oppdatert og relevant informasjon uavhengig av tid og plassering. Infoskjermer som er plassert i inngangspartier, pauserom, lagerrom eller andre steder hvor ansatte oppholder seg, kan være et utmerket verktøy til å holde ansatte oppdatert på hva som skjer i bedriften. Utover det å fungere som en moderne oppslagstavle, vil det også kunne brukes til å skape motivasjon og engasjement på arbeidsplassen.

1. Sosiale medier

En god infoskjermløsning vil kunne hente en automatisk oppdatert feed fra dine sosiale medier. Med en skreddersydd løsning kan du bruke løsningen til å oppfordre til deling internt og eksternt.

2. Integrasjon med eksisterende systemer

Data fra ERP og CRM system kan integreres i skjermene for automatisk oppdatert informasjon

Integrer dine eksisterende systemer inn i infoskjermløsningen, så unngår du behovet for å manuelt arbeid når du skal publisere informasjon. Har du software som gir deg informasjon om f.eks salgstall, besøkstall og lagerstatus er dette noe som bør integreres inn på skjermene. Gjerne med et spesialtilpasset design som fremhever viktig informasjon og fjerner unødvendig informasjon. 

Data fra ERP og CRM system kan integreres i skjermene for automatisk oppdatert informasjon

Data fra ERP og CRM system kan integreres i skjermene for automatisk oppdatert informasjon

3. Uniformering og informering av ansatte

Riktig ordbruk, god informasjon og bevisst brukt av selskapets profilelementer bidrar til å uniformere ansatte til flotte ambassadører for din merkevare.

4. Segmentering av innhold

Det er ikke sikkert at salgsavdelingen har behov for samme informasjon som driftsavdelingen. Segmenter innholdet ved å lage egne spillelister som kobles opp mot de aktuelle skjermene og du øker verdien av innholdet. Har du mange avdelinger kan du ha egne administratorer med ansvar for sine spillelister til enhver tid.

Ansattekantine kan ha egne spillelister med tilpasset innhold

Ansattekantine har egne spillelister med tilpasset innhold

5. Beskjeder

I en hektisk arbeidhverdag skal beskjeder deles raskt og effektivt. Bruk av digital signage gir deg muligheten til nå ut til alle ansatte og gi påminnelser om viktige beskjeder, arrangementer og kommende hendelser. Om du er flink til Med Publy News er det enkelt å legge inn raske beskjeder via en egen app til din smarttelefon eller PC.

Raske og enkle beskjeder aktiveres til gitt tidspunkt

nb_NO
nb_NO